Rulo Çim'e Hazırlık

Uygulama alanının mevcut zemin etüdleri ile toprak yapısına göre belirlenecek drenaj sisteminin kurulması gerekir. 

Uygulama yapılacak alanın büyüklüğüne göre çimin iklimsel değişken su ihtiyacını karşılayacak otomatik sulama sistemi kurulmalıdır. 

Rulo çim yapılacak alana uygun toprak karışımının serilmesinin ardından toprak tesviyesi; uygulaması bitmiş ruloların zemin kotları göz önünde bulundurularak yapılmalıdır. Toprak serimi sonrasında çökme ve oturmaları önlemek amacıyla alanda silindirleme işlemi yapılmalıdır. Uygulama alanlarında yapısal işlemlerin tamamen bitmiş olması, toprak üzerinde kalan her türlü malzeme ve atığın uzaklaştırılması gerekir. Hazır çim sahanıza gelmeden önce tüm detayların tamamlanmış olması ve ürünün bekletilmeden serilmesi önemlidir. 

Peyzaj çalışmaları kapsamında uygulanan drenaj sistemi, sulama sistemi, yapısal peyzaj, toprak serimi, tesviyesi ve btikisel peyzaj çalışmalarının ardından hazır çim uygulaması ile alanın peyzajı tamamlanmış olur. 

Her çim uygulanacak alanın ölçüsü m2 olarak belirlenir. Alanın en uzun kısmından eğime dik şekilde uygulamaya başlanır. 

Ruloları sererken aralarında boşluk kalmammasına ve döşenen ruloların üst üste binmemesine dikkat edilmelidir. Ruloların duvar örgüsü şeklinde serilmesi birleşme yerlerinin daha hızlı kapanmasında etkili olacaktır. Tam kapanmayan birleşme noktalarında çim hava alır ve dokusu zayıflar. Standartlara göre tamamlanan bir uygulamada birkaç hafta ve biçim sonunda birleşme bölgelerindeki çim alanlar kardeşlenecek, rulo kenarlarında gözlenene ayrışım kaybolacaktır. 

Çim serimi bittikten sonra çim alana toprağın 4-5 cm derinliğine işleyecek şekilde yoğun sulama yapılmalıdır. Uygulama sırasında çim serimi tamamlanmış alanların tüm uygulamanın bitmesini beklemeden sulanması, özellikle sıcak mevsimlerde, ürünün nemini muhafaza etmesini sağlamak ve toprakla temasını hızlandırmak için çok önemli ve etkili bir çalışma olacaktır. 

Sulamayı takiben silindirleme işlemi yapılır. Yoğun sulama ve ardından silindirleme işlemi çimin toprakla tam temasını sağlayarak, hava boşluklarını giderir; çim kökünün toprağa işlemesini hızlandırır. 

Uygulama sonrasında yeni serilen ruloların kaymasını ve hava boşlukları oluşmasını engellemek için üzerinde yürünmemesi, mevsime göre ilk 1-2 hafta yoğun kullanılmaması önemlidir. Yürüme esnasında oluşan baskı ile ruloların kayması kök ilemesini olumsuz etkiler. 

Uygulamanın ilk haftaları çim alanın normalden daha fazlan sulanması gerekmektedir. Sağlıklı ve güçlü kök yapısı oluşumu için sağlanması gereken ilk önemli koşul nemdir. Kök için sağlanacak yeterli nem oranı sağlıklı ve güçlü bir çim alan oluşturulmasında çok önemli bir etkendir. 

Çim boyu sürekli 3-4 cm de kalmalıdır. Düzenli biçim uygulaması çim kökünü kuvvetlendirerek uzun ömürlü ve sağlıklı bir doku sağlar. 

Hazır çimin bakımında yaza hazırlık amacıyla Mart-Nisan-Mayıs aylarında, kışa hazırlık amacıyla Eylül-Ekim-Kasım aylarında doğru ve yeterli gübreleme yapılmalıdır.